Wybrane zastosowania mikroskopii optycznej
i elektronowej w badaniach biomedycznych
i środowiskowych
(Selected applications of optical and electron microscopy in biomedical and environmental research)

Eliza Blicharska, Stanisław Chmiel, Miłosz A. Huber, Lesia Lata, Tomasz Klepka, Bożena Muraczyńska, Karolina Oszust, Michał Rawski

ISBN: 978-83-935724-6-5
124 pages, 2015

„W badaniach biomedycznych i środowiskowych nieodzowne jest wykorzystanie różnorodnych badań i analiz. Ze względu na rozwój m. in. mikromedycyny i nanobiologii, w celu wykonania precyzyjnych analiz badacze wykorzystują aparaturę naukową, w tym mikroskopię umożliwiającą obserwację powierzchni, ultrastruktury oraz zmian wewnątrzkomórkowych lub wewnątrzmateriałowych w dużym powiększeniu. Wyróżnia się mikroskopy optyczne, fluorescencyjne, konfokalne, ramanowskie, UV-Vis, polaryzacyjne oraz takie, w których zastosowano efekt katodoluminescencji... ”Download PDF

Mineralogiczno-petrograficzna charakterystyka wybranych masywów alkalicznych Półwyspu Kolskiego (północna część Tarczy Bałtyckiej)
(Mineralogical and petrographic characterization of selected alkaline massifs of the Kola Peninsula, northern part of the Baltic Shield)

Miłosz A. Huber

ISBN: 978-83-935724-5-8
183 pages, 2015

„This work is the mineralogical-petrografic alkaline rocks study of selected intrusion of the Kola Peninsula, which in this region are quite numerous due to their relationship with the occurrence in this region of hot spots, active in the late Paleozoic. The most important intrusions on Kola is the Khibina massif and the twin to it, slightly less Lovoziero intrusion...”Download PDF

Contributions to the genus Fusarium in Egypt with dichotomous keys for identification of species

Mady Ahmed Ismail, Sobhy I. I. Abdel-Hafez, Nemmat A. Hussein, Nivien A. Abdel-Hameed

ISBN: 978-83-935724-4-1
175 pages, 2015

Fusarium is a genus of Hyphomycetes, formerly classified in the Deuteromycetes, and now widely considered an anamorphic affiliated within the Hypocreales (Ascomycetes). Its type species is Fusarium sambucinum Fukel 1870. Telemorphs of this genus include species within three genera; Gibberella Sacchardo 1877, Haematonectria Samuels & Nirenberg 1999 and Albonectria Rossman & Samuels 1999. However, some species of Fusarium form only anamorph states...”Download PDF

Geologia Laplandzkiego Pasa Granulitowego regionu Kandalakszy (Półwysep Kolski, Rosja)
(Geology of Lapland Granulite Belt of Kandalaksha region, Kola Peninsula, Russia)

Miłosz A. Huber

ISBN: 978-83-935724-3-4
135 pages, 2014

„Celem niniejszej monografii jest ukazanie różnorodności Laplandzkiego Pasa Granulitowego (LPG Kola), odsłaniającego się w okolicy Kandalakszy nad Morzem Białym, w północnej Rosji. W opracowaniu zestawiono wyniki badań mineralogiczno–petrograficznych skał metamorficznych, takich jak amfibolity i granulity, a także szeregu skał nietypowych jak np. granatyty, czy eklogity...”Download PDF

Innowacyjność Nauki Polskiej w aplikacjach projektów badawczych i prac rozwojowych
Polish Science Innovation in research and development applications

Marek Białach, Eliza Blicharska, Bożena Muraczyńska, Karolina Oszust, Miłosz Huber, Ewelina Kowalczyk

ISBN: 978-83-935724-2-7
90 pages, 2014

„Niniejsze opracowanie powstało jako pokłosie studiów podyplomowych pt.: „Zarządzanie projektami badawczymi i pracami rozwojowymi”, które były realizowane w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie...”Download PDF

Półwysep Kolski. Piękno dzikiej, północnej przyrody
Кольский Полуостров. Красота дикой северной природы
(Kola Peninsula. The beauty of the wild, northern nature)

Miłosz A. Huber

ISBN: 978-83-935724-1-0
124 pages, 2013

Album with photos of mountains, plants, animals and cities from Kola Peninsula, Russia.Download PDF

Wiersze do ukochanej
(Poems for a loved one)

Miłosz A. Huber

ISBN: 978-83-935724-0-3
101 pages, 2012

„I odkryłem jak smutno jest bez Ciebie, Odmierzałem każdą minutę i Bóg wreszcie wysłuchał mych modłów, zakończył rozłąkę, byśmy byli szczęśliwi, by ofiarować sobie nawzajem miłość”Download PDF